Vår invandringspolitik minskar vårdkostnaden | Sverigedemokraterna Gotland

Vår invandringspolitik minskar vårdkostnaden

Vår invandringspolitik minskar vårdkostnaden

SD satsar drygt 3,5 miljarder mer än regeringen på hälsovård, sjukvård och socialomsorg. Dessutom presenterar vi konkreta förslag till förbättringar både för patienterna och för de anställda inom vården.

Svensk hälsovård och sjukvård befinner sig i den största krisen i modern tid. Regeringens brist på handlingskraft har lett till att Sverige i nuläget har Europas längsta vårdköer. Var tredje patient i operationskön har väntat längre än vårdgarantins nittio dagar. Vårdpersonal lämnar på grund av arbetssituationen, samtidigt som inte ens cancersjuka barn får den vård de behöver.

I stället för att agera försöker nu socialdemokraterna dölja sitt tillkortakommande genom missvisande påståenden om vår politik. Socialdemokraterna påstår att Sverigedemokraterna vill göra nedskärningar i sjukvården. Inget kunde vara mer fel. Vi satsar drygt 3,5 miljarder mer än regeringen på hälsovård, sjukvård och socialomsorg. Dessutom presenterar vi konkreta förslag till förbättringar både för patienterna och för de anställda inom vården.

Vidare bör det nämnas att SD är det enda partiet som konkret satsar och budgeterar för en bättre sjukvård. Om man jämför med övriga partiers satsning på vården gäller följande. SD Satsar 5 miljarder mer än Moderaterna, 11 miljarder mer än Centern och 2,4 miljarder mer än Liberalerna. Detta framgår klart och tydligt om man läser partiernas budgetförslag för 2018.