Valplattform Sverigedemokraterna Gotland regionvalet 2014 | Sverigedemokraterna Gotland

Valplattform Sverigedemokraterna Gotland regionvalet 2014

På Sverigedemokraterna Gotlands medlemsmöte den 6 maj 2014 antogs följande valplattform inför regionvalet i september.

===================================================

 

När Sverigedemokraterna blir representerade i regionfullmäktige på Gotland efter valet 2014 vill vi bland annat verka för …

… att hålla nere utgifter för konsultkostnader och administration men inte direkt verksam personal. Att regionen inriktar sig på sina grundläggande åtaganden.

… att kommunen inte ger sig in i riskabla investeringar som kryssningskaj och äventyrsbad.

… att kommunalskatten bör sänkas.

… att det skall gå att leva och verka på hela ön och att inte skolor och vårdcentraler på öns landsbygd läggs ned.

… att parkeringsavgifterna i Visby tas bort utom under turisthögsäsong.

… att regionen säger upp avtalen med Migrationsverket om att ta emot 60 flyktingar och 30 flyktingbarn. Detta inte bara med hänsyn till effekterna för Sverige men också på grund av den höga arbetslöshet och brist på hyresbostäder vi har här på Gotland.

… att regionen säger nej till vidare vindkraftsutbyggnad på ön så länge den är beroende av mycket stora subventioner, extra investeringar i form av en kabel för 4 miljarder och inte behövs för landets energiförsörjning.

… att öns stränder och känslig natur fredas från privat- och fritidshusbebyggelse. Om undantag skall göras skall det vara för bebyggelse för rörlig turism, camping och öppna verksamheter vilka bör stödjas.

… att tillse att viktiga badstränder och badplatser sköts och hålls rena.

… att regionen aktivt arbetar för att mark anvisas och uppmuntrar hyresbostadsbebyggelse i våra tätorter.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

På längre sikt och i större sammanhang vill vi verka för…

… att öns kommunikationer utåt bibehålls och förbättras. Vi anser att det är mycket viktigt för Gotlands utveckling att sänka kostnaderna för transport av varor och gods till och från ön. Vid val mellan något lägre hastighet på färjorna och höga biljettpriser väljer vi att sänka hastigheten som ger mycket stort genomslag i sänkta bränslekostnader. Med en fungerande gränskontroll vore det fördelaktigt för Gotlands utveckling om en färjelinje till våra grannar i öster kom till stånd framöver.

… att vi vill satsa på utveckling av hela ön och inte koncentrera alla satsningar till Visby-området. En möjlig utväg vore att dela upp ön i tre kommuner, Slite i norr, Hemse i söder och Visby på mellersta Gotland men med ett starkt samarbete sinsemellan..

… att de problem som det starkt ökande ägandet av fastigheter av personer som inte är skrivna på ön tas itu med. Förutom en del positiva effekter har detta ägande negativa effekter för öns befolkning genom lägre kommunalskatteintäkter för regionen, uppdrivna fastighetspriser och uppbygget av en infrastruktur för människor som inte är officiellt bosatta här. Vi är beredda på att titta på lösningar som gjorts vid liknande problem i andra länder.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

För att använda tidigare statsministern Per Albin Hansson ord vill vi i vårt arbete för Gotlands medborgare och företag ”icke känna till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ned på den andre. Där försöker ingen skaffa sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker inte ned och plundrar den svage. I det goda hemmet (Gotland) råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”