Tack! | Sverigedemokraterna Gotland

Tack!

Vi tackar alla er  som röstat, varit förbi i vår valstuga
för att säga hej eller på annat sätt bidragit till den goda stämningen och framförallt
fantastiska resultatet i EU-valet.
Sverigedemokraterna fick 15,34% och ytterligare ett mandat vilket betyder att Peter
Lundgren, Jessica Stegrud och Charlie Weimers nu kommer representera oss i
Bryssel de kommande åren.

År 2014 röstade 9,91% för Sverigedemokraterna i EUvalet vilket innebär en ökning på 5,68 procentandelar vilket också är den största
ökningen jämfört med andra partier.

Här på Gotland landade resultatet på 11,6% en ökning med 5,92 procentandelar
som även här är det den största ökningen av alla partier. Det är glädjande att se
ytterligare 1680 gotlänningar som lämnat förtroendet till partiet gällande EU.
Sort tack till er
/Styrelsen SD Gotland