Sverigedemokraternas budgetförslag 2022 | Sverigedemokraterna Gotland

Sverigedemokraternas budgetförslag 2022

BUDGET 2022

Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 för Region Gotland

Budgeten som, fått namnet Ansvar & Omtanke, innehåller en rad nya satsningar:

– Införd fixartjänst för äldre
– Inrättande av lärarassistenter
– Insatser för bevarandet av Visbys ringmur
– Inrättande av samtalskontakt för äldre på särskilda boenden
– Inrättande av screening mot psykisk ohälsa bland äldre
– Kompetensutvecklande insatser riktade mot sjuksköterskor
– Planläggande av en utveckling av kollektivtrafiken

Sverigedemokraterna satsar på välfärden, för en offentlig service i världsklass.