Sverigedemokraterna grundar sin politik på fakta | Sverigedemokraterna Gotland

Sverigedemokraterna grundar sin politik på fakta

Sverigedemokraterna grundar sin politik på fakta.

Vad roligt att det är så många som är intresserade av vår SD Gotland broschyr!
Eftersom det har varit så stor efterfrågan på källhänvisning, så tänkte vi härmed delge er lite fakta som vi grundar vår politik på.

Angående kostnaderna som saknas i välfärden, så kan man direkt se på regeringens hemsida (regeringen.se) under statens budget 2017. Migration, Jämställdhet och Nyanlända invandrares etablering uppgår till en sammanlagd kostnad av 65 215 699 tusen kr. Det är 5,2 miljarder kr mer än vad vi uppger i vår broschyr.

Vidare finns det all anledning att vara skeptisk till regeringens kalkyler. Det förefaller som att många av kostnaderna är dolda i andra redovisningskonton som inte är knutna till invandringen.

Jan Tullberg, docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm visar i sin bok ”Låsningen” att kostnaden för invandringen uppgår till 250 miljarder kr per år. I början av år 2016, alltså efter det stora antalet asylsökare under hösten 2015, beräknade han den totala kostnaden för asylinvandringen under 2015 till svindlande 583 miljarder skattekronor, vilket han till och med menade var lågt räknat. Tullberg utgick från fem olika slag av kostnader:

  • Kostnader per person och år
  • Merkostnaden för ”ensamkommande flyktingbarn”
  • Kostnaden för dem som inte beviljats asyl
  • I vilken utsträckning invandraren tjänar in till sitt liv som pensionär
  • Vad invandrarna betalar för sina barn

Man kan ju även undra varför regeringen genom anvisningslagen tvingar kommuner att köpa bostadsrätter till nyanlända. Som exempel har Nacka kommun köpt in 94 st bostadsrätter för 305 milj kr och förvärvat tre bostadsrätts­lägenheter i Saltsjöbaden åt en familj som består av en man med tre fruar och 16 barn, till en sammanlagd kostnad av 14 miljoner kr (TV4 18/9 KL 21:16). Man undrar ur vilken budget dessa pengar kommer ifrån. Är det en socialdemokratisk tolkning av Kristendomen att sanktionera polygami, då detta är förbjudet enligt svensk lag? När kommer detta drabba Gotland? Vi Sverigedemokrater tycker det är fel att Svenska folkets skattepengar går till att finansiera bostäder åt nyanlända till orimliga kostnader när många av våra pensionärer lever under ”fattighetsgränsen” och när våra ungdomar inte kan flytta hemifrån.

Det finns 65,3 miljoner människor på flykt i världen (UNHCR 2016) och bara under 2015 tog vi emot ca 160 000 flyktingar till Sverige (Migrationsverket 2016). Sverige avsätter 34 990 005 tusen kr i internationellt bistånd (regeringen.se 2017). Det är bara något mer än hälften av migrationsbudgeten. De flesta människor som är på flykt finns kvar i närområdet och det är endast ett fåtal som har möjligheten att fly. Sverigedemokraterna vill minska budgeten för migration och istället ha en i förhållande högre internationell biståndsbudget. I dagsläget vill Sverigedemokraterna avsätta ca. 1 miljard mer i internationellt bistånd än regeringen. Varför vill man bara hjälpa ett fåtal när man kan hjälpa många fler?

Källor:

Regeringen, Statens budget 2017 i siffror.

http://www.regeringen.se/artiklar/2017/04/statens-budget-2017-i-siffror

UNHCR, FN:s flyktingorgan.

https://sverigeforunhcr.se/blogg/653-miljoner-pa-flykt-i-varlden-fler-an-nagonsin-tidigare

Migrationsverket.

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2016/2016-01-01-Nastan-163-000-manniskor-sokte-asyl-i-Sverige-2015.html

Sverigedemokraterna, Budgetpropositionen för 2017.

https://sd.se/wp-content/uploads/2016/10/Budgetproposition-f%C3%B6r-2017.pdf

TV4 Nyheterna, Polygamist fick tre bostäder, 2017-09-18 kl 21:16

http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/3935075

 

Sverigedemokraterna Gotland