SVERIGEDEMOKRATERNA FÖRESPRÅKAR RÄTT TILL EN PATIENTANSVRIG LÄKARE | Sverigedemokraterna Gotland

SVERIGEDEMOKRATERNA FÖRESPRÅKAR RÄTT TILL EN PATIENTANSVRIG LÄKARE

SVERIGEDEMOKRATERNA FÖRESPRÅKAR RÄTT TILL EN PATIENTANSVRIG LÄKARE

vilket stärker kontinuiteten och effektiviserar resursanvändningen. Det leder i sin tur till en mer human och patientvänlig sjukvård, vilket både förbättrar vården och främjar patientens förtroende för såväl läkaren som vårdsystemet.