Skolan – grund för en sammanhållen nation | Sverigedemokraterna Gotland

Skolan – grund för en sammanhållen nation

Skolan – grund för en sammanhållen nation

Den svenska skolan skall vara en nära och integrerad del av samhället i stort. Samhällsviktiga funktioner såsom blåljusyrken skall ha en positiv relation till skolan och eleverna till dem. Sådana band skapar ömsesidig respekt och bygger förtroende, vilket är av yttersta vikt just vad gäller blåljuspersonal. Det motverkar en ordning där tillit mellan medborgare och stat saknas, där rättsväsendets och vårdens utsända möts av bristande förtroende, respektlöshet och i värsta fall våld eller där delar av samhället fjärmar sig från resten.

Ett gott samarbete med näringslivet i form av lokala företag bör också vara ett givet steg för skolväsendet. Förstärkta praktikmöjligheter och lokala besök samt förståelse för vad som krävs för olika yrken skapar studiemotivation och minskar långsiktigt missmatchningen på den svenska arbetsmarknaden. Samtidigt binds samhällets delar samman och den övergripande sammanhållningen i vårt land förstärks. På liknande sätt bör civilsamhället och kulturskolan vara en integrerad del i skolan över hela landet. Detta fördjupar såväl bildningen som bidrar till gemenskap, empati och förståelse för det omgivande samhället.

Sverigedemokraterna Gotland