SD Gotland presenterar valsedel | Sverigedemokraterna Gotland

SD Gotland presenterar valsedel

 I dag den 14 mars presenterade SD Gotland sin valsedel inför kommunalvalet 2014 som följer:
1. Hannes Müller, Klintehamn
2. Kaj Lundmark, Västerhejde
3. Björn Ljung, Hemse
4. Arvid Olofsson, Visby
5. Marianne Danfjorden, Visby

Listan kunde varit väsentligt längre om alla de som önskat kunnat ställa upp. Samtidigt pekar allt på att SD kommer bli representerat i regionfullmäktige och dessutom få ett reellt inflytande över beslut som fattas.

Under vårvintern har föreningen arrangerat ett offentligt möte med riksdagsmannen Josef Fransson som på ett mycket intressant sätt redogjorde för SD´s landsbygdspolitik men även om vindkraftsutbyggnaden. Tyvärr var inte mötet välbesökt trots att det handlade om viktiga frågor för Gotland.

I maj kommer föreningen hålla ett medlemsmöte där ett förslag till valplattform för regionvalet skall diskuteras och fastläggas av medlemmarna.

/Hannes Müller