SD besöker Nordkalk 2015-09-23 | Sverigedemokraterna Gotland

SD besöker Nordkalk 2015-09-23

SD på studiebesök- heldag hos Nordkalk och den tänkta täkten vid Bunge

 

Under onsdagen genomförde Sverigedemokraterna ett studiebesök hos Nordkalk där riksdagsledamoten Mattias Bäckström Johansson deltog tillsammans med Sverigedemokraternas regionfullmäktigegrupp. Under besöket informerade Nordkalk om sin verksamhet man bedriver idag vid Klinthagetäkten samt hur man planerat inför den tilltänkta verksamheten vid Bunge.

 

  • All industriell verksamhet innebär ingrepp och påverkan på naturen, miljöprövningen ska ha sin gång utifrån de lagar och regler som finns samt baseras på vetenskaplig grund. Regeringens beslut om att göra hela området till ett Natura 2000 område är därför väldigt olyckligt då den undanröjer den juridiska process som har pågått, säger Mattias Bäckström Johansson.

 

  • Även om utsikterna nu ser mindre lovande ut för en ny täkt vid Bunge så var studiebesöket väldigt givande för oss i regionfullmäktigegruppen. Speciellt med avseende på vattenförsörjningen för Gotland som vi tycker är den viktigaste biten kring hela projektet, säger Kaj Lundmark.

 

  • En minskad brytning i Sverige leder till ett behov av att importera kalksten, vilket troligen globalt sett skulle öka klimatutsläppen. Det skulle även garanterat ha en negativ inverkan på vår industris konkurrenskraft, vilket ytterligare skulle äventyra både arbetstillfällen och industrier i Sverige, säger Mattias Bäckström Johansson.

 

 

 

IMG_0062[1] Klinthagetäkten[1]

På bilden ovan från vänster: Mattias Bäckström Johansson (Riksdagsledamot), Mikael Lindberg (Nordkalk, platschef), Kaj Lundmark samt Arvid Olofsson. Björn Ljung längst till höger på bild 6.

 

 

 

IMG_0063[1] IMG_0059[1] IMG_0066[1]IMG_0042[1]