Regionfullmäktige | Sverigedemokraterna Gotland

Regionfullmäktige

Med anledning av att Hannes Müller har valt att godkänna sin plats på en av SDs stolar i regionfullmäktige så vill vi förtydliga situationen.

Radio Gotland hade idag ett reportage där det sades att två Sverigedemokrater var närvarande på dagens möte och att en stol fortfarande står tom.
Hannes Müller är en politisk vilde och han företräder inte Sverigedemokraterna och kommer inte att göra det i framtiden heller. Med detta sagt så tar vi avstånd ifrån Hannes framtida utspel i fullmäktige ifall han väljer att yttra sig när han är invald på en av våra stolar.