Ordförande har ordet! | Sverigedemokraterna Gotland

Ordförande har ordet!

 

Hej alla medlemmar och framtida medlemmar!

Sverigedemokraterna Gotland har nyligen genomfört sitt årsmöte. Vi i den nyvalda styrelsen vill tacka för förtroendet och samtidigt vill vi även klargöra en del kring de felaktiga spekulationerna som figurerat i media.

Årsmötet gick lugnt till och samtliga beslut gällande styrelsen togs av ett enhälligt årsmöte. Det var en god uppslutning och det var mycket trevligt att så många medlemmar deltog. Trots detta har alltså media valt att kommunicera ut rena felaktigheter angående förfarandet på årsmötet.

Till och börja med fick den avgående styrelsen ansvarsfrihet och det begärdes inte någon votering om detta. Inte heller hade revisorn avrått från att tillstyrka ansvarsfrihet för den avgående styrelsen. Alla underlag rörande ekonomin fanns på plats. Med andra ord var det inga konstigheter och det som media gått ut i media är rena felaktigheter.
Sverigedemokraterna Gotland följer, precis som resten av partiet, de centrala bestämmelserna kring vem som får delta och vem som äger rösträtt på ett distriktsårsmöte. Om en person inte finns med på våra medlemslistor kan den personen inte delta på årsmötet. Vilket också var fallet med en person.

Vi som nu enhälligt blivit invalda i distriktsstyrelsen för SD Gotland ser positivt på framtiden och har stora ambitioner på att bygga en ännu starkare lokal organisation. Att viss media gör påhopp grundade på direkta felaktigheter rör oss inte i ryggen. Vi är större och starkare än någonsin och stödet bland medlemmarna är övervägande positivt. Det är just det positiva stödet vi tar med oss ifrån det här årsmötet och det är just det positiva stödet som kommer att lägga grunden för vår fortsatta verksamhet.

SD Gotland växer och vi ser gärna att fler tar steget och engagerar sig i vår folkrörelse för ett tryggare och bättre Gotland. Vi i styrelsen vill än en gång tacka för det stora stödet och det förtroende som givits oss. Full fart framåt, SD Gotland!

Lars Engelbrektsson,
Distriktsordförande Sverigedemokraterna Gotland