Landsbygdspolitik | Sverigedemokraterna Gotland

Landsbygdspolitik

Partiet för en stark landsbygd

Infrastruktur, företagande och jordbruk

Vi tror på en stark och levande landsbygd. Det finns en otrolig potential ute på landsbygden för jobbskapande och tillväxt. Vad som behövs är en politik som skapar de optimala förutsättningarna. Sverigedemokraterna kan erbjuda detta med förslaget om ett Landsbygdslyft som vi tror kan skapa 25 000 nya jobb på Sveriges landsbygd där 1,4 miljoner svenskar idag bor och verkar.

Investeringar i infrastruktur är grundläggande för att man ska kunna dra nytta av skog, mineraler, vatten och alla de andra resurserna som finns ute på landsbygden. Skogsnäringen sysselsätter idag 200 000 människor men potentialen är större med rätt förutsättningar. Sverigedemokraterna vill öka anslagen till underhåll och modernisering av järnvägsnätet.

Landsbygden erbjuder fantastiska möjligheter för en växande turistnäring och företagande i stort. Förutom ökade satsningar på väg, järnväg och bredband krävs ett bättre företagsklimat. Det är inte rimligt att en guidad tur i en naturpark ska beskattas högre än ett museibesök i Stockholm. Ett annat stort problem är komplicerade regelverk som vi anser måste förenklas genom lokal samordning mellan myndigheterna. Vi måste skapa de förutsättningar som krävs för att företag ska kunna växa på egen hand även i landsbygden.

Vi vill värna det småskaliga jordbruket. Genom att reformera lagen om offentlig upphandling blir det möjligt för kommuner att ta hänsyn till var och hur maten är producerad. Vi vill även öppna upp för gårdsförsäljning av alkohol samt införa skattefri försäljning av vissa produkter upp till en viss nivå.