Förbjud tiggeriet i Visby i sommar | Sverigedemokraterna Gotland

Förbjud tiggeriet i Visby i sommar

Ali Isman är egenföretagare och driver en taxirörelse i Visby.

Ali befarar en markant ökning av antalet EU-migranter från främst Rumänien kommer till Visby i sommar för att tigga.

Han har därför ansökt hos Region Gotland om ett tiggerförbud i Visby under perioden vecka 25-35.

Visby lever till en stor del av turismen under den viktiga  sommarperioden- Ali befarar ett minskat antal besökare om det sitter tiggare utanför affärer och resturanger samt på andra tänkbara platser.

Ali får inget gehör hos Region Gotland eftersom tiggeri inte är olagligt i Sverige.

Dock krävs det tillstånd för insamling av pengar på Gotland enligt nedan:

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR REGION GOTLAND

Beslutade av regionfullmäktige (kommunfullmäktige) 1996-06-10. Ändrad 1998-04-27, 1999-06-14, 2001-04-23, 2007-04-23, 2007-09-03, 2009-04-27, 2013-03-25 och 2014-06-16 § 107.

 

12 § Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.  När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.

 

Ali har startat ett upprop för att samla in namnunderskrifter och sedan vidarebefordra dessa till ordningspolisen för prövning! Polisen anser hitintillst enligt en dom i Södertälje-  passivt tiggeri är jämförbart med gatumusiker som ej kräver tillstånd!

STÖD ALIS NAMNINSAMLING FÖR TIGGERIFÖRBUD I VISBY VECKA 25-35:

Sänd ett mail till aliisman@hotmail.com