Nyheter | Sverigedemokraterna Gotland | Sida 4

Nyheter

 • Utbildning

  20180417 Föreläsning i Tingstäde angående återuppbyggnad av totalförsvaret på Gotland. Från SD Gotland var Michael Stenberg och Håkan Lilja...

  0
 • Landsbygdspolitik

  Partiet för en stark landsbygd Infrastruktur, företagande och jordbruk Vi tror på en stark och levande landsbygd. Det finns...

  0
 • Kulturarv och folklig kultur

  Kulturarv och folklig kultur Ett av kulturpolitikens främsta syften är att stärka intresset för och kunskapen om svensk och...

  0
 • SVERIGEDEMOKRATERNA FÖRESPRÅKAR RÄTT TILL EN PATIENTANSVRIG LÄKARE

  SVERIGEDEMOKRATERNA FÖRESPRÅKAR RÄTT TILL EN PATIENTANSVRIG LÄKARE vilket stärker kontinuiteten och effektiviserar resursanvändningen. Det leder i sin tur till...

  0
 • Familjepolitik

  Familjepolitik VÅRDNADSBIDRAG Sverigedemokraterna vill återinföra vårdnadsbidraget på Gotland. Sverigedemokraterna ställer sig positiva till det så kallade vårdnadsbidraget, vilket kan...

  0
 • Skolan – grund för en sammanhållen nation

  Skolan – grund för en sammanhållen nation Den svenska skolan skall vara en nära och integrerad del av samhället...

  0
 • Vår invandringspolitik minskar vårdkostnaden

  Vår invandringspolitik minskar vårdkostnaden SD satsar drygt 3,5 miljarder mer än regeringen på hälsovård, sjukvård och socialomsorg. Dessutom presenterar...

  0
 • Sjukdomsfrågor inför valet

  Sjukdomsfrågor inför valet Svar till RCC angående utveckling av struktur inom cancervården från Sverigedemokraterna, Gotland. Hur utvecklar vi strukturen...

  0
 • SD Gotland vill stoppa försäljningen av Campus Gotland.

  SD Gotland vill stoppa försäljningen av Campus Gotland. Hur kan man sälja byggnader som ligger så nära hamnen i...

  0
 • Sverigedemokraterna Gotland ett eget partidistrikt från och med 12/11-2017

  Stockholms läns distriktsordförande Per Carlberg överlämnar en symbolisk ordförandeklubba till Sverigedemokraterna Gotlands ordförande Lennart Pettersson på dagens extra distriksårsmöte....

  0