Årsmöte 2015 | Sverigedemokraterna Gotland

Årsmöte 2015

Lördagen den 21:a februari samlades föreningsmedlemmar samt några inbjudna gäster på Wisbygymnasiet. Mikael Strandman från SD-Norrtälje var inbjuden årsmötesordförande. Medlemmarna valde Kaj Lundmark till ordförande och Oliver Urelind till vice ordförande. På det efterföljande konstituerande styrelsemötet utsågs Björn Ljung till kassör samt Oliver Urelind till sekreterare. Sammanfattningsvis var 2014 ett framgångsrikt år: SD-Gotland invaldes för första gången i regionfullmäktige med tre mandat samt under hösten bildades det en lokal ungdomsförening, SDU-Gotland.

/ Kaj Lundmark