Angående Gotlandshem | Sverigedemokraterna Gotland

Angående Gotlandshem

Sverigedemokraterna Gotland lade under gårdagens regionstyrelse sammanträde den avgörande rösten för ett Gotlandshem utan vinstkrav.

Vi anser att Gotlandshem ska vara ett allmännyttigt bostadsföretag med möjlighet att skapa fler bostäder till den gotländska befolkningen. Ett soliditetskrav skulle innebära att Gotlandshem eventuellt behöver sälja av fastigheter till potentiella privata aktörer för att finansiera nybyggen.

Vi anser att det är bättre att Gotlandshem behåller sina fastigheter och inte enbart satsar på sina nyproduktioner, vilket är risken med vinst och soliditetskrav. Nyproduktioner har generellt en betydligt högre månadskostnad vilket innebär att de med sämre ekonomiskt läge kommer att ha svårt att finansiera ett boende.